Program

Četrtek:

15h – 17h – Uvodna predstavitev šole  (Tomaž Perovič)

 • kako merimo gledanost TV programov, branost časopisov in obiskanost spletnih strani
 • kdo koga bere, gleda in obiskuje
 • vloga družbenih omrežij in pametnih telefonov
 • kateri medij uporabljamo, da dosežemo določeno občinstvo

17h – 18.30 – Spoznavanje s sistemi za montažo  (Tomaž Perovič, Igor Vučič)

 • osnove programske opreme za hitro montiranje video posnetkov in urejanje fotografij na pametnih telefonih
 • spoznavanje s programom za montažo video posnetkov na računalnikih

18.30 – 20h – Kaj je in kaj ni dovoljeno (Jaka Repanšek)

 • osnove medijske zakonodaje, ki vplivajo na medijske objave

Petek:

9h – 10h – Osnove produkcije video prispevka za spletne portale (Tomaž Perovič, Igor Vučič)

 • osnovni kadri – kateri so, kaj nam povedo in kdaj jih uporabljamo
 • kako pripovedujemo zgodbe (dramaturgija prispevka)
 • pripovedovanje zgodbe s sliko
 • osnovna pravila pisanja za video prispevke
 • osnovna pravila oblačevanja in obnašanja pred TV kamero

10h – 13h – Delo na terenu

 • priprava scenarija za kratek foto prispevek
 • skupinsko delo, priprava scenarija
 • snemanje in montaža foto prispevka na pametnih telefonih

14h – 16h – Delo televizijskega voditelja (Manica Janežič Ambrožič)

16h – 17h – Priprava na snemanje 40 sekundnega video posnetka

17h – 19h – Snemanje in montaža kratkega (40s) video posnetka

19h – 20h – Predstavitve

Sobota:

9h – 10h – Specifike produkcije video prispevkov za spletne portale

10h – 11h – Izdelava scenarija za video prispevek v obliki televizijskega prispevka

11h – 13h – Delo na terenu – snemanje video prispevka

14h – 16h – Montaža video prispevka v televizijski obliki

16h – 18h – Premontaža istega prispevka v obliko primerno za objavo na spletnih straneg, Facebooku in Twitterju

18h – 20h – Predstavitev prispevkov (Miša Molk in Leon Magdalenc)

20h – 22h – Zaključno družabno srečanje