O šoli

Organizator in idejni vodja šole je Tomaž Perovič. Prvi dan bo vse udeležence seznanil s slovenskim medijskim okoljem. Pogledali bomo kdo danes kupuje časopise, kdo in kdaj posluša radijo in kdo gleda televizijo, kdo in kdaj uporablja družabna omrežja in spletne novičarske medije.

Skupaj z Igorjem Vučičem bomo spoznali osnovna pravila snemanja in izdelave video prispevkov, pisanja scenarijev ter montiranja. Z Manico Janežič Ambrožič se bomo pogovarjali o poklicu televizijskega voditelja in poročevalca. Pod njenim mentorstvom se bo vsak udeleženec preizkusil v vlogi voditelja. Preučili bomo najboljše in najbolj popularne video spletne prispevke in naredili kratek video prispevek za splet.

Zadnji dan je namenjen izdelavi končnega izdelka, ki ga bomo pogledali skupaj z Mišo Molk in Leonom Magdalencem.